Diagnose en verwijzing

Behandeling wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraar als er sprake is van een relevante psychische diagnose (volgens de criteria van de DSM*). Bovendien is er een verwijzing door een huisarts of medisch specialist nodig.

DBC

Bij intake wordt een DBC** geopend, waarop de sessies (direct en indirecte tijd***) worden geregistreerd. Na afloop van de behandeling of na één jaar wordt de DBC afgerekend. Zo nodig kan na een jaar een nieuwe DBC geopend worden. De praktijk heeft contracten met zorgverzekeraars, dit betekent dat de praktijk bij uw verzekeraar declareert.

No-show

No-show/ontijdige afzegging: zegt u een afspraak binnen 24 uur af, dan reken ik een bedrag van 75 euro voor de gemiste afspraak. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet.

 

* Diagnostic and Statistical Manual: veelgebruikt classificatiesysteem van de American Psychiatric Association
** Diagnose Behandel Combinatie: registratie van de totale inhoud van de diagnostiek en behandeling.
*** Indirecte tijd is de tijd die nodig is om het dossier bij te houden (denk aan sessieverslagen, correspondentie met de huisarts enz.)

Scroll naar top