Klachten

Als aanbieder van “geneeskundige GGZ” ben ik verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt dit hieronder vinden.

Kwaliteitsstatuut

Heeft u onverhoopt een klacht over de behandeling, dan nodig ik u graag uit hierover in gesprek met mij te gaan. Wilt u een klacht indienen, dan doe ik een beroep op de klachtenregeling van de  Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) of de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP).

Klachtenreglement LVVP zelfstandig gevestigden

Verder ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag (als een klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden):

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Scroll naar boven