Behandeling

Psychotherapie

Er zijn vele stromingen van psychotherapie. Ik ben opgeleid als psychodynamische  psychotherapeut. De laatste jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in één vorm daarvan, de intensieve kortdurende dynamische psychotherapie, vaak aangeduid in het Engels met intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP). Dit omdat ik de psychische problemen van mijn patiënten beter wilde begrijpen en mijn behandelingen wilde verbeteren. Ik maak ook gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en gebruik EMDR-methodiek indien nodig.

ISTDP

Met ISTDP proberen we samen zo snel mogelijk tot de kern van uw probleem te komen. Mijn houding is daarbij steunend, waar nodig en confronterend, waar mogelijk. Een succesvolle psychotherapie is afhankelijk van een goede samenwerking, waarbij ons beider inzet van belang is. Het doel is niet zozeer om u van advies te voorzien maar om samen te kijken waar u uzelf in de weg zit en wat u daaraan kunt doen.

Behandelduur

De duur van behandeling hangt af van het doel van de behandeling, de ernst van uw probleem en de duur daarvan. Doorgaans kies ik bij aanvang voor een wekelijkse sessie, later in de behandeling verlagen we de frequentie vaak. Behandelingen zijn soms kort (10-20 sessies) indien mogelijk, maar soms ook langer (1-2 jaar) indien nodig.

Video-opname

In de ervaringsgerichte psychotherapie waaronder ISTDP valt, is het gebruikelijk om sessies op video op te nemen. Zo kan ik zorgvuldig nakijken wat er in de sessie gebeurde en zien wat er goed of minder goed ging en deze kennis in het voordeel van de behandeling gebruiken. Ik bespreek behandelingen regelmatig in inter- en supervisies met collega’s, waarbij ik uw privacy waarborg. Vóór start van de behandeling zal ik om toestemming voor video opnames vragen.

Afronding

Wanneer is een therapie afgerond? In ieder geval als u uw doelen bereikt heeft. Soms kan het zijn, dat verder gaan geen toegevoegde waarde meer heeft. Bijvoorbeeld als we merken dat we in herhaling vallen of dat doelen niet haalbaar zijn op het moment. Dat kan ook een moment zijn om de behandeling af te ronden.

Scroll naar boven